WSNP-blog

De advocaten van WSNP-zaken.nl houden nauwgezet de laatste ontwikkelingen en wetgeving bij op het gebied van de WSNP. Hierdoor kunnen wij onze klanten goed helpen. Ook gebruiken wij deze informatie voor het schrijven van Blogs. Onze WSNP-blogs vindt u hieronder.


Wijzigingen WSNP per 1 juli 2023

Per 1 juli 2023 zijn de regels voor de Wettelijke Schuldsanering (WSNP) aanzienlijk gewijzigd. We zien dat de toegang tot ...

Opgeroepen voor een zitting. Wat nu?

Veel WSNP-trajecten verlopen zonder problemen en dan is de toelatingszitting vaak de enige zitting waar u naar toe hoeft te ...
hardheidsclausule wsnp

Via de hardheidsclausule toegang tot de WSNP

update: april 2021 Om toegang te krijgen tot de WSNP moet de schuldenaar minimaal aan de volgende voorwaarden voldoen: de ...

Verkorting looptijd van de WSNP

De advocaten van WSNP-zaken.nl ontvangen zeer regelmatig vragen van mensen in de schuldsaneringsregeling (WSNP) over de mogelijkheid van verkorting van ...

Niet saneerbare schulden (vallen buiten de schone lei)

Veel mensen stellen ons de vraag welke schulden nu wel en welke schulden nu niet vallen onder de schone lei ...

De ene “WSNP-advocaat” is de andere niet

Iedere advocaat in Nederland is bevoegd om WSNP-zaken te behandelen, zowel bij de rechtbank (eerste aanleg) als bij het Gerechtshof ...

Overzicht verplichtingen WSNP

Veel van onze cliënten zijn op zoek naar een compact overzicht van de verplichtingen die op hun rusten tijdens de ...
Onderneming voortzetten in WSNP

Onderneming voortzetten tijdens de WSNP

Veel (ex-)ondernemers die in de WSNP komen willen graag hun onderneming voortzetten tijdens de WSNP. Op die wijze is er ...

De eindzitting in de WSNP

Een WSNP start met een toelatingszitting en eindigt met een eindzitting. In deze blog behandelen wij de eindzitting. Wat gebeurt ...

Tussentijdse beëindiging van de WSNP

In deze blog behandelen wij op verzoek het onderwerp van de tussentijdse beëindiging van de WSNP. De normale duur van ...

Nieuwe Recofa Richtlijnen per 1-1-2018

Eerder beschreven wij in deze blog de Recofa-richtlijnen (link) en het nut daarvan voor mensen die in de WSNP zitten ...

Hoe werkt de VTLB-calculator?

Veel mensen vragen ons hoe wij voor onze cliënten controleren of het door de bewindvoerder berekende Vrij te laten bedrag ...
Advocaat WSNP

De rol van de advocaat in de WSNP

Veel mensen vragen ons welke rol een advocaat kan spelen in de WSNP. Wij leggen dit graag uit in deze ...
Overwerk in de WSNP

Overwerk in de WSNP

Een korte blog over een onderwerp waar wij regelmatig vragen over krijgen: overwerk in de WSNP. Wat verstaat de WSNP ...

Boedelachterstand in de WSNP

Wat is een boedelachterstand? Op de schuldenaar in de WSNP rust onder meer de verplichting om steeds het bedrag boven ...

Toegang tot de WSNP

Niet iedereen wordt toegelaten tot de WSNP. Waarom wordt de ene schuldenaar wel en de andere schuldenaar niet toegelaten? In ...
WSNP - te goeder trouw

De goede trouw in de WSNP

We lezen het vaak in vonnissen van Rechtbanken: ‘schuldenaar was ten aanzien van de schulden niet te goeder trouw’. Wat ...

Het dwangakkoord

In deze blog behandelen wij het dwangakkoord. Wij leggen uit wat het is en wanneer een (dwang)akkoord kan inzetten om ...

Het verschil tussen een beschermingsbewindvoerder en een WSNP-bewindvoerder

Regelmatig merken wij dat het voor schuldenaren niet duidelijk is wat nu het verschil is tussen een beschermingsbewindvoerder en een ...

Trouwen tijdens de WSNP

Regelmatig wordt aan ons gevraagd of het is toegestaan om te trouwen tijdens de WSNP. In deze korte blog beantwoorden ...

Een erfenis krijgen in de WSNP

Indien u vanwege het overlijden van een naaste een erfenis ontvangt, zult u - wanneer u in de WSNP zit - ...

De eigen auto in de WSNP

Wij krijgen vaak vragen over de eigen auto tijdens de WSNP.  Mag deze worden behouden of moet deze worden verkocht? ...
WSNP-blog

Hoe verloopt een hoger beroep in de WSNP ?

Indien u het niet eens bent met een uitspraak van de rechtbank, heeft u de mogelijkheid om daartegen in hoger ...
WSNP-blog

Alimentatie in de WSNP

In deze blog behandelen wij weer een belangrijk onderwerp, dat velen aangaat: alimenatie betalen in de WSNP. Moet ik alimentatie ...

Vakantiegeld in de WSNP – houden of voor de boedel?

Veel mensen in de WSNP vragen zich of het nu  zit met het vakantiegeld dat u krijgt van uw werkgever ...

Wat zijn de Recofa-richtlijnen?

U heeft er misschien wel eens van gehoord: de Recofa-richtlijnen voor schuldsaneringszaken. Maar wat zijn dat voor een regels en ...

Hoger beroep tegen beschikking rechter-commissaris

In de WSNP is er vooral contact met de bewindvoerder, terwijl er ook (vaak onzichtbaar) een rechter-commissaris meekijkt in het ...

Het nut van het minnelijk traject

Een recente uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden toont maar weer eens aan hoe belangrijk het is dat er een goed ...

Het verschil tussen faillissement en WSNP

Niet alleen bedrijven kunnen failliet gaan, maar ook natuurlijke personen (= mensen / particulieren). Veel mensen vragen zich af wat ...
WSNP-blog

Hoger beroep in de WSNP

De advocaten van wsnp-zaken.nl krijgen veel verzoeken om in hoger beroep te komen tegen een uitspraak van de rechtbank. Schuldenaren willen immers ...
WSNP-blog

Solliciteren in de WSNP

De wsnp-advocaten van wsnp-zaken.nl krijgen veel vragen of de sollicitatieplicht tijdens de WSNP en zien ook dat het vaak op ...
WSNP-blog

De 10-jaarstermijn in de WSNP

Nadat u in de WSNP heeft gezeten, zult u in veel gevallen 10 jaar lang niet opnieuw een aanspraak kunnen ...