Verkorting looptijd van de WSNP

doorArjan van Luipen

Verkorting looptijd van de WSNP

De advocaten van WSNP-zaken.nl ontvangen zeer regelmatig vragen van mensen in de schuldsaneringsregeling (WSNP) over de mogelijkheid van verkorting van de WSNP. In deze blog leggen wij uit wanneer verkorting tot de mogelijkheden behoort.

De normale duur van de WSNP

De standaard-duur van een WSNP-traject bedraagt 3 jaar, te rekenen vanaf het moment van toelating tot de regeling.  Het voortraject (het minnelijk traject) wordt derhalve voor de looptijd niet meegeteld.

Wanneer er problemen optreden tijdens de duur van de regeling (bijvoorbeeld omdat er nieuwe schulden ontstaan, een boedelachterstand ontstaat of de verplichtingen uit de WSNP niet worden nagekomen) kan de regeling tussentijds worden beëindigd óf met maximaal met 2 jaar worden verlengd tot 5 jaar. Een WSNP langer dan 5 jaar is in principe niet mogelijk.

Verkorting van de WSNP?

In sommige gevallen is het mogelijk om de WSNP te verkorten, zodat deze korter duurt dan 3 jaar. Nooit zal de regeling echter korter dan 1 jaar kunnen duren (behalve natuurlijk wanneer deze tussentijds wordt beëindigd, maar dan is er geen schone lei). Een verkorting van de WSNP zien we het vaakst voorkomen indien de WSNP is gevolgd op een faillissement (via een omzetting). Maar het is geen voorwaarde voor een verkorting dat eerst een faillissement is uitgesproken.

Voorwaarden verkorting van de WSNP

In het (inmiddels wat verre verleden) oordeelde de verschillende rechtbanken anders over verkorting van de WSNP. Om die reden heeft Recofa op 2 maart 2015 een Richtlijn uitgevaardigd. Deze richtlijn moet meer uniformiteit (gelijkheid) brengen tussen de verschillende rechtbanken.

Deze richtlijn (‘notitie’) kunt u hier in zijn geheel lezen.

Uit deze Richtlijn kunnen de navolgende ‘regels’ worden gehaald:

 1. De schuldenaar moet tijdens de looptijd van de WSNP al zijn/haar verplichtingen uit de WSNP volledig zijn nagekomen;
 2. Duidelijk moet zijn dat alle bekende baten (dit zijn inkomsten, vermogen etc) moeten zijn ontvangen door de boedel. Daarbij moet het ook niet meer te verwachten zijn dat tijdens de standaard looptijd van de WSNP nog nieuwe baten beschikbaar zullen komen;
 3. Duidelijk moet zijn dat de schuldenaar geen (relevante) aflossingscapaciteit (meer) heeft en dat het ook niet te verwachten is dat deze er tijdens de looptijd van de WSNP nog wel zal komen;
 4. (in combinatie met punt c): de schuldenaar moet voor de resterende duur van de WSNP een volledige ontheffing hebben gekregen van de sollicitatieplicht.

Alleen indien aan al deze voorwaarden is voldaan, kan de Rechtbank beslissen om de WSNP te verkorten, zodat deze korter duurt dan drie jaar. 

Een voorbeeld waar verkorting zou kunnen plaatsvinden:

Een schuldenaar is volledig afgekeurd (arbeidsongeschikt) en leeft op bijstandsniveau. Bij de toelating tot de WSNP was er een beetje spaartegoed. Dat geld is overgemaakt naar de boedel. Er is voor de rest geen vermogen. Het inkomen dat wordt verkregen is onder het VTLB. Om die reden vindt er geen afdracht plaats aan de boedel. Omdat de schuldenaar is afgekeurd is deze volledig ontheven van de sollicitatieplicht. Het is derhalve duidelijk dat het laten voortduren van de WSNP niet zal leiden tot een hogere uitkering aan de schuldeisers.

Uit de notitie volgt overigens ook dat de Rechter-Commissaris “in ieder geval binnen drie maanden nadat een jaar na de van toepassingsverklaring van een de schuldsaneringsregeling is verstreken”, zelfstandig (ambtshalve) beoordeelt of gronden zijn om de looptijd van die regeling te verkorten.

Mocht de schuldenaar voldoen aan de hiervoor genoemde voorwaarden, kan deze er verstandig aan doen om na een jaar contact op te nemen met de bewindvoerder en deze vragen of een dergelijk verkortingstraject loopt.

Over de auteur

Arjan van Luipen administrator

2 reacties tot nu toe

Pim de boerGeplaatst op8:36 am - jul 15, 2019

Hallo wsnp
Mijn naam is Pim de boer,
Ik voldoe aan alle voorwaarden om in aanmerking te komen voor een verkorte wsnp.
Ik heb mijn huis verkocht met overwaarde dat was mijn enige vermogen wat ik had.
Voor de rest heb ik helemaal niks qwa vermogen.
Ik zit helaas in de bijstand onder de minimale inkomsten norm.
Ik kan zelf de minimale aflossing van 50 euro
Niet betalen,
Ik heb gedwongen mijn huis moeten verkopen vanwege een kleine overwaarde,
Wat ook vreemd is want mijn lasten waren erg laag en de overwaarde was veel te laag om wat schuldeisers af te betalen.
Ik ben ongeneselijk ziek dus heb geen sollicitatie plicht.
nu ik mijn huis heb verkocht dat is het enige wat ik had qwa vermogen.
Kan ik de rest van de wsnp tijd niks meer aflossen. Dat is bekend bij de bewindvoerder van de schuldeisers.
Dus ik hoop dat in mijn geval in aanmerking kom voor de verkorte wsnp.
Nogmaals ik voldoe aan alle voorwaarden
Dus ik hoop dat de bewindvoerder van de schuldeisers.
De aanvraag zo snel mogelijk bij de rechtbank wil indienen,
Met mijn gegevens erbij dan zou ik toch zeker in aanmerking moeten komen voor de verkorte wsnp.
Ik hoop spoedig een reactie te krijgen.
Alvast bedankt
Pim de boer

  Arjan van LuipenGeplaatst op9:25 am - jul 15, 2019

  Geachte heer De Boer,

  Dank voor uw bericht. Naar aanleiding hiervan hebben wij enkele vragen aan u.
  Zo vraag ik mij af hoe lang u in de WSNP zit en of de Rechter-Commissaris zich hier al eerder over heeft uitgelaten?
  Voor uw informatie: de Rechter-Commissaris bekijkt binnen drie maanden nadat één jaar WSNP is verstreken, ambtshalve (dus uit eigen initiatief) of er redenen zijn om de looptijd van de regeling te verkorten.
  Ik weet niet hoe ver u in de WSNP bent en of bovenstaande heeft plaatsgevonden.

  Neemt u aub met ons contact op? Dit kan per e-mail: [email protected] of op 030-698 20 30 (tijdens kantoortijden).

Reacties zijn gesloten.