Een erfenis krijgen in de WSNP

doorArjan van Luipen

Een erfenis krijgen in de WSNP

Indien u vanwege het overlijden van een naaste een erfenis ontvangt, zult u – wanneer u in de WSNP zit – rekening moeten houden met diverse zaken. In deze blog geven wij aan hoe het zit.

Er is een naaste overleden en ik verwacht een erfenis. Moet ik dit melden?

U zult dit moeten melden, nu u richting de WSNP-bewindvoerder een ‘spontane informatieplicht’ heeft. Dit houdt in dat alle gebeurtenissen die te maken hebben met onder meer geld (inkomsten en uitgaven) moeten worden gemeld. Indien u vergeet de erfenis te melden, kunt u daarmee een schone lei op het spel zetten.

In ontvang een erfenis, mag ik deze houden?

Indien u een erfenis ontvangt komt deze in principe ten goede aan de boedel. Dit betekent dat u de erfenis, wanneer u in de WSNP zit, niet mag houden en deze dus toekomt aan de schuldeisers. 

Kan ik tijdens de WSNP de erfenis ook zelf weigeren (zodat anderen meer ontvangen)?

Tijdens de looptijd van de WSNP bepaalt uw bewindvoerder of deze de erfenis accepteert of niet. U kunt dus niet zelfstandig hierover beslissingen nemen. Indien de erfenis positief zal zijn, zal de bewindvoerder deze over het algemeen accepteren (en de opbrengst laten overmaken op de boedelrekening). Wannee de erfenis negatief is (dus meer schulden dan geld), zal de bewindvoerder de erfenis over het algemeen weigeren. De bewindvoerder zal immers proberen te voorkomen dat er nieuwe schulden in de WSNP bijkomen.

De erfenis is zo groot dat alle schulden hiermee kunnen worden afgelost!

Indien u meer geldt ontvangt dan dat u schulden heeft, kan contact worden opgenemen met de bewindvoerder en worden verzocht de WSNP eerder te laten eindigen. Dit is mogelijk nu de wet (art. 350 Fw) aangeeft dat een beeindiging van de WSNP geschiedt indien ‘de vorderingen ten aanzien waarvan de schuldsaneringsregeling werkt, zijn voldaan.’ Indien er na aftrek van het salaris van de bewindvoerder nog geld over is, is dat voor u.

Over de auteur

Arjan van Luipen administrator