Alimentatie in de WSNP

doorArjan van Luipen

Alimentatie in de WSNP

In deze blog behandelen wij weer een belangrijk onderwerp, dat velen aangaat: alimenatie betalen in de WSNP.

Moet ik alimentatie blijven betalen ? 

Ja, indien uit een vonnis volgt dat u kinderalimentatie moet betalen, moet u hiermee doorgaan. De alimentatie moet u dan in principe betalen uit het vrij te laten bedrag. Wanneer u de alimenatie niet betaalt, ontstaat een nieuwe schuld, met alle gevolgen van dien (waaronder een tussentijdse beëindiging van de WSNP, zonder schone lei). 

Nihilstelling verzoeken

Omdat u in de WSNP zit geldt als uitgangspunt dat u geen draagkracht meer heeft. Om die reden is het te adviseren (en zult u eigenlijk ook wel moeten) om een nihilstelling te vragen van de alimentatieplicht, waarbij wordt verzocht de kinderalimentatie en/of partneralimentatie met terugwerkende kracht op nihil (= laag) te stellen.

Zijn er andere mogelijkheden? 

Onder omstandigheden is het mogelijk om de Rechter-Commissaris te verzoeken het Vrij te laten bedrag (VTLB) te verhogen. Dit verzoek kan de R-C (in uitzonderingsgevallen) inwilligen indien bijvoorbeeld duidelijk is dat beide ouders een dermate laag inkomen hebben dat er een ernstig tekort ontstaat om in de behoefte van de kinderen te kunnen voorzien. 

Waar kan ik hulp krijgen?

WSNP-zaken.nl is een dienst van Blat advocaten. Bij Blat advocaten zijn advocaten werkzaam die voor u het alimentatie-verzoek kunnen indienen. Deze advocaten hebben zowel verstand van WSNP als van Personen- en familierecht (waaronder verzoeken tot alimentatiewijziging horen).

Over de auteur

Arjan van Luipen administrator