Vakantiegeld in de WSNP – houden of voor de boedel?

doorArjan van Luipen

Vakantiegeld in de WSNP – houden of voor de boedel?

Veel mensen in de WSNP vragen zich of het nu  zit met het vakantiegeld dat u krijgt van uw werkgever of van de uitkeringsinstantie. 

In deze blog leggen wij u uit hoe het zit.

Heb ik recht op vakantiegeld?

Het antwoord is: Ja en Nee. 

Nee, want het vakantiegeld dat u van uw werkgever of uitkeringsinstantie ontvangt, valt geheel in de boedel en mag u dus niet houden.
Ja, omdat u wel jaarlijks recht heeft op vakantiegeld middels een eenmalige correctie op het Vrij te laten bedrag (VTLB) in de maand mei of juni.

Vakantiegeld via het Vrij te laten bedrag? Hoe werkt dat?

Ook al zult u het vakantiegeld dat u ontvangt van uw werkgever of de uitkeringsinstantie niet zelf mogen houden, zult u in de maand mei of juni van elk jaar wel recht hebben op extra (vakantie)geld.

U krijgt dit bedrag niet gestort door de bewindvoerder, maar u zult in één van die betreffende maanden minder hoeven af te dragen aan de boedel, omdat het Vrij te laten bedrag in die maand hoger zal zijn. Hoeveel hoger, hangt af van uw persoonlijke situatie. Uw bewindvoerder zal u dienen aan te geven hoeveel u in de betreffende maand (extra) mag behouden. Indien dit niet gebeurt, kunt u de bewindvoerder verzoeken dit alsnog te doen.

Let er daarbij op dat in uitzonderingsgevallen het mogelijk is dat geen reserveringen worden gedaan en dat u maandelijks het vakantiegeld ‘ontvangt’ door een (iets) hoger VTLB. Ook kan het zijn dat de bewindvoerder voorstelt om een eventuele boedelachterstand recht te trekken met het vakantiegeld. 

Ik ontvang minder dan op mijn loonstrook of uitkeringsspecificatie staat !

Dat kan (helaas) kloppen.

Indien uw inkomen hoger is dan de bijstandsnorm, zult u in de regel slechts een deel van uw vakantiegeld mogen behouden. Dit komt omdat de richtlijnen niet uitgaan van het vakantiegeld dat u ontvangt, maar de hoogte daarvan koppelen aan het vakantiegeld van de toepasselijke bijstandsnorm. Hierdoor zult u dus minder vakantiegeld ontvangen dan waarop u recht zou hebben indien u niet in de WSNP zit.

Over de auteur

Arjan van Luipen administrator