Het verschil tussen faillissement en WSNP

doorArjan van Luipen

Het verschil tussen faillissement en WSNP

Niet alleen bedrijven kunnen failliet gaan, maar ook natuurlijke personen (= mensen / particulieren). Veel mensen vragen zich af wat nu het verschil is tussen failliet gaan en in de WSNP terechtkomen. Wij proberen dit in deze korte blog uit te leggen. 

Overeenkomsten faillissement en WSNP

Voordat we aan de verschillen toekomen schetsen we kort de overeenkomsten tussen beide. De grote overeenkomst is dat u in beide gevallen de controle over uw vermogen en inkomen verliest en deze wordt beheerd door een curator (bij een faillissement) of een bewindvoerder (bij de WSNP). Ook is het zo dat (vooral de curator) zal proberen goederen van (grote) waarde te verkopen, zodat de boedelrekening hierdoor kan worden gevuld. 

Verschil tussen faillissement en de WSNP

Het grote verschil tussen beide regimes zit niet zozeer in het traject zelf, maar meer aan het einde daarvan.

Bij een faillissement van een natuurlijk persoon heeft te gelden dat indien tijdens het faillissement geen akkoord kan worden bereikt met de schuldeisers, deze in veel gevallen zal eindigen ‘wegens gebrek aan baten’. Het gevolg daarvan is dat de oude schulden zullen herleven en u als het ware terug bij af bent. 

Bij de Wet Sanering Natuurlijke Personen (WSNP) zit dit anders: indien de WSNP wordt afgerond met een schone lei, worden nagenoeg alle schulden gesaneerd en zullen die schuldeisers hun schulden niet meer bij u kunnen innen. 

 

Over de auteur

Arjan van Luipen administrator