Hoger beroep WSNP

Hoger beroep WSNP

Advocaten gespecialiseerd in hoger beroep WSNP

Indien u het niet eens bent met de uitspraak van de rechtbank kunt u in hoger beroep gaan tegen deze uitspraak om zo aan andere rechters (bij het gerechtshof) te vragen om nog eens naar uw zaak te kijken. Het gerechtshof kan vervolgens beslissen de uitspraak van de rechtbank te vernietigen of te bekrachtigen.

Let op:  u heeft in de WSNP 8 dagen de tijd voor hoger beroep!

Het hoger beroep moet worden ingesteld door een advocaat, binnen 8 dagen na de datum van het vonnis.

Hoger beroep tegen een beslissing van de Rechtbank wordt ingesteld door middel van een beroepschrift, dat wordt verzonden aan het Gerechtshof. Dit beroepschrift wordt geheel door uw advocaat opgesteld in overleg met u en/of uw hulpverlener (voor zover aanwezig). In dit beroepschrift wordt aangegeven waarom u het niet eens bent met de uitspraak van de rechtbank.

Een advocaat is altijd verplicht

Voor een hoger beroep heeft u altijd een advocaat nodig. Neem dan wel een advocaat met verstand van de WSNP.

WSNP-zaken.nl is een dienst van Blat Advocaten en heeft veel ervaring op het gebied van de WSNP. Daarnaast zijn we in staat om snel te handelen, wanneer dit nodig is.

Hoger beroep kan ingesteld worden bij:

Waar moet u op letten wanneer u in hoger beroep gaat?

Onze tips:

  • zoek direct deskundige hulp van een WSNP-advocaat;
  • blijf u houden aan de algemene verplichtingen uit de WSNP;
  • stop niet met solliciteren;
  • blijf de WSNP-bewindvoerder informeren;
  • zoek een deskundige advocaat, met ervaring in de WSNP;
  • probeer zoveel mogelijk bewijsstukken te verzamelen waarmee het Gerechtshof overtuigd kan worden van uw gelijk!