Tussentijdse beëindiging WSNP

Tussentijdse beëindiging van de WSNP is meestal een groot probleem, nu dit de navolgende gevolgen heeft:

 • Geen schone lei
 • Alle schulden herleven (worden niet gesaneerd)

Het is daarom zeer belangrijk om alles op alles te zetten om in de WSNP te blijven.

Wanneer kan de WSNP (tussentijds) worden beëindigd?

De meest voorkomende redenen zijn:

 • schending informatieverplichting (de bewindvoerder is onvoldoende informatie gegeven);
 • niet voldaan aan de sollicitatieverplichtingen;
 • het laten ontstaan van nieuwe schulden;
 • een boedelachterstand ;
 • er zijn dingen aan het licht gekomen, die een toelating hadden gefrustreerd.

Hoe kan een beëindiging worden voorkomen?

Gelukkig betekent niet elk negatief advies van de bewindvoerder of rechter-commissaris het einde van de WSNP, maar er moet dan wel zorgvuldig en goed worden gehandeld. Hiervoor heeft wsnp-zaken.nl een plan van aanpak ontwikkeld, dat wij inzetten om de kansen op voortzetting van de WSNP zo groot mogelijk te maken.

Tips bij dreigende tussentijdse beëindiging:

 • Blijf contact houden met de bewindvoerder. Niets doen is nooit de oplossing;
 • Neem direct contact op met één van onze gespecialiseerde WSNP-advocaten en vraag naar het plan van aanpak;
 • Beklaagt de bewindvoerder zich dat onvoldoende informatie is verstrekt? – Lever alsnog zoveel mogelijk informatie aan;
 • Indien sprake is van een nieuwe schuld: onderzoek of deze kan worden ingelopen tijdens de looptijd van de WSNP en sluit waar nodig betalingsregelingen;
 • Indien sprake is van een boedelachterstand: onderzoek of de VTLB-berekening correct is en treedt in overleg met uw bewindvoerder om te kijken of de achterstand kan worden ingelopen;
 • Bij (gestelde) schending van de sollicitatieplicht: blijf solliciteren, liefst meer dan verplicht is gesteld (ook al kan niet ‘met terugwerkende kracht’ worden gesolliciteerd, het staat wel goed bij de rechter indien u laat zien uw best te hebben gedaan);
Heeft u een brief ontvangen waarin u wordt uitgenodigd om naar de rechtbank te komen of is uw WSNP al door de rechtbank beëindigd?Wacht dan niet te lang en meld uw zaak bij ons aan:

Wij bellen u zo snel mogelijk terug. Misschien lukt het ons om de zitting te voorkomen. Lukt dat niet, dan gaan wij met u mee en voeren wij voor u verweer.