De rol van de advocaat in de WSNP

doorArjan van Luipen

De rol van de advocaat in de WSNP

Veel mensen vragen ons welke rol een advocaat kan spelen in de WSNP.

Wij leggen dit graag uit in deze blog aan de hand van de volgende onderwerpen:

  • Een advocaat is niet altijd nodig;
  • Wanneer kan een advocaat worden ingeschakeld?;
  • Wanneer moet een advocaat worden ingeschakeld?

Niet altijd een advocaat nodig

Indien de WSNP goed verloopt en tijdens de WSNP er geen (mogelijke) problemen zijn, is de hulp van een WSNP-advocaat niet nodig. De schuldenaar kan zich veelal bij kleine problemen wenden tot de bewindvoerder of informatie vinden op internet en in fora of gewoon hier.

Een WSNP die wordt afgerond met een schone lei zonder dat een derde ingeschakeld moest worden, geniet altijd de voorkeur.

Wanneer kan een advocaat worden ingeschakeld?

Een schuldenaar kan natuurlijk altijd een in de WSNP gespecialiseerde advocaat inschakelen voor hulp, maar rekening gehouden moet worden met het feit dat de Raad voor Rechtsbijstand (het overheidsorgaan dat gaat over de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand) niet in alle gevallen bereid is de kosten daarvan te betalen. Zo zal de Raad voor Rechtsbijstand geen toevoeging verlenen (dit is: niet de kosten betalen) voor zaken waarvan zij vinden dat de schuldenaar het prima zelf aankan. Dit zijn bijvoorbeeld: advieskwesties, toelatingszittingen WSNP bij de Rechtbank, verhoor bij de Rechter-Commissaris en bij pro forma eindzittingen.

Wél verleend de Raad voor Rechtsbijstand een toevoeging (betaalt deze mee aan de kosten van de advocaat) in de navolgende gevallen:

  • hoger beroep bij geen toelating;
  • tussentijdse beëindiging van de WSNP bij de rechtbank;
  • hoger beroep bij een toegewezen tussentijdse beëindiging van de WSNP;
  • inhoudelijke eindzittingen (waarbij de dreiging bestaat dat geen schone lei wordt verleend);
  • hoger beroep bij een beëindiging zonder schone lei;
  • ontneming van de schone lei (zowel rechtbank als in hoger beroep);
  • hoger beroep bij beslissingen van de Rechter-Commissaris (R-C);

In die gevallen kan een advocaat pro deo de schuldenaar helpen.

Wanneer moet een advocaat worden ingeschakeld?

In een deel van de bovengenoemde gevallen is het inschakelen van een advocaat WSNP mogelijk, maar niet verplicht. Dit komt omdat de wetgever heeft bepaald dat de schuldenaar zichzelf mag verdedigen in WSNP-zaken in eerste aanleg, die spelen bij de Rechtbank. Het is dan aan de schuldenaar zelf om te beslissen of deze een advocaat inschakelt of niet. Over het algemeen is het te adviseren om een specialist in te schakelen in dat soort gevallen, maar dat hoeft dus niet.

Een advocaat is wel altijd verplicht in het geval van hoger beroep. Voor het instellen van een hoger beroep is het dan ook altijd noodzakelijk om een advocaat in te schakelen. Zonder advocaat zal de schuldenaar niet ontvankelijk worden verklaard (en zal het hoger beroep niet slagen).

TIP: elke advocaat mag in WSNP-kwesties optreden, maar niet elke advocaat beschikt over voldoende kennis en ervaring op het gebied van de Wet Sanering Natuurlijke Personen (WSNP). Kies dan ook altijd een specialist op het gebied van de wettelijke schuldsanering.

Hoe zit het met de kosten van een pro deo advocaat?

Alleen advocaten mogen zijn ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand. Voor schuldenaren in de WSNP geldt dat deze altijd in aanmerking komen voor door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand (ook wel genoemd: toevoeging). Dit betekent dat een schuldenaar in de WSNP in de gevallen die hiervoor zijn beschreven altijd recht heeft op een pro deo advocaat.


WSNP-zaken.nl is een dienst van Blat advocaten. Binnen dit kantoor hebben zich maar liefst drie advocaten gespecialiseerd op het gebied van WSNP-procedures. Dit zijn de advocaten: mr. A.W. (Arjan) van Luipen, mr. S. (Sanne)van Beers en mr. T.E. (Theo) van der Bent. Deze advocaten zijn ook te benaderen via het contactformulier van WSNP-zaken.nl.

 

Over de auteur

Arjan van Luipen administrator