Overwerk in de WSNP

doorArjan van Luipen

Overwerk in de WSNP

Een korte blog over een onderwerp waar wij regelmatig vragen over krijgen: overwerk in de WSNP.

Wat verstaat de WSNP onder overwerk?

Ondanks het feit dat de WSNP van een schuldenaar eist dat deze minimaal 36 uur per week werkt, is pas sprake van overwerk indien de schuldenaar werkzaamheden verricht bovenop de werkzaamheden die bij de werkgever als fulltime gelden.

Indien een CAO van toepassing is, kan veelal daarin worden gevonden wat onder fulltime wordt verstaan. Is er geen CAO, dan kan het antwoord wellicht gevonden worden in de arbeidsovereenkomst of kan dit worden nagevraagd bij de werkgever.

Het maken van extra uren hoeft overigens niet bij dezelfde werkgever plaats te vinden, dit kan ook bij een andere werkgever, bovenop het fulltime dienstverband bij de eerste werkgever. Ook is sprake van overwerk indien de schuldenaar werkt naast een AOW-uitkering.

Is er een verplichting om over te werken?

Nee, een schuldenaar is niet verplicht om over te werken. Wel blijft de verplichting bestaan om een dienstverband te hebben met een vast aantal uren van 36 per week.

Vallen de inkomsten uit overwerk in de boedel?

Ja, uitgangspunt is dat alle inkomsten uit arbeid (dus ook uit overwerk) in de boedel vallen.

De rechter-commissaris kan echter toestemming geven om de inkomsten uit overwerk voor 50% vrij te laten. Dit houdt in dat 50% van de inkomsten uit overwerk mag worden behouden (en de andere 50% in de boedel valt).

Voorbeeldbrief om toestemming te vragen 50% van overwerkvergoeding te mogen behouden:

te verzenden aan de bewindvoerder (per e-mail of brief):


Voorbeeldbericht 1: indien u overwerk gaat verrichten (in de toekomst):

Geachte [naam bewindvoerder]

Bij mijn werkgever geldt dat sprake is van een fulltime dienstverband wanneer [aantal] uur per week wordt gewerkt. Ik kan bij mijn werkgever meer uren per week maken (overwerken).

Om die reden zou ik u graag hierbij willen verzoeken de rechter-commissaris te vragen mij toestemming te verlenen om de helft (50%) van mijn inkomsten uit overwerk te mogen behouden (vrij te laten).

Ik hoop snel van u te mogen horen.

Met vriendelijke groet,

 

[uw naam]


Voorbeeldbericht 2: indien u al overwerk heeft verricht:

(let op: de kans dat met terugwerkende kracht toestemming wordt verleend, is niet groot, maar wel het proberen waard).

Geachte [naam bewindvoerder]

Bij mijn werkgever geldt dat sprake is van een fulltime dienstverband wanneer [aantal] uur per week wordt gewerkt. Ik werk regelmatig bij mijn werkgever meer uren per week.

Om die reden zou ik u graag hierbij willen verzoeken de rechter-commissaris te vragen mij toestemming te verlenen om de helft (50%) van mijn inkomsten uit overwerk te mogen behouden (vrij te laten).

Waar mogelijk zou ik u graag willen verzoeken te vragen of deze toestemming (om 50% te mogen behouden) met terugwerkende kracht kan worden verleend. Ik verricht namelijk al vanaf [datum] overwerk.

Ik hoop snel van u te mogen horen.

Met vriendelijke groet,

 

[uw naam]

 

Over de auteur

Arjan van Luipen administrator