Geen schone lei

Een schone lei met wsnp-zaken.nlDe schone lei: het doel van de WSNP

Tegen het einde van de looptijd van het WSNP-traject controleert de rechter of de schuldenaar heeft voldaan aan alle verplichtingen uit de WSNP. Indien dit het geval is, verleent deze de schone lei en zijn (bijna) alle schulden gesaneerd.

Wanneer geen schone lei?

Indien de rechter vindt dat niet aan alle verplichtingen is voldaan, zal deze in principe geen schone lei verlenen.

Soms wordt – ook al zijn niet alle verplichtingen strikt nagekomen – toch een schone verleend. Dit is wanneer de rechter vindt dat fouten die zijn gemaakt, de schuldenaar niet zijn toe te rekenen en/of sprake is van kleine schendingen van de verplichtingen.

Wanneer is de schone lei mogelijk in gevaar?

Er zijn meerdere signalen die erop kunnen duiden dat de schone lei in gevaar is. Dit zijn:

  • De bewindvoerder adviseert in zijn (eind)verslag negatief over een schone lei;
  • De WSNP wordt tussentijdse beëindigd (dan wordt er in principe geen schone lei verleend);
  • Er vindt een oproeping plaats voor een eindzitting *;

* Uitleg: een WSNP-traject eindigt zonder echte zitting (maar met een pro forma zitting) indien er helemaal geen problemen zijn geweest tijdens het WSNP-traject (geen nieuwe schulden, geen boedel-achterstand, verplichtingen zijn volledig nagekomen etc). Het inplannen van een eindzitting is dan ook een belangrijke signaal dat er mogelijkerwijs iets aan de hand is.

Dan adviseren wij u contact met ons op te nemen. U mag namelijk naar deze zitting een advocaat meenemen (en de Raad voor Rechtsbijstand vergoed de kosten).

Wij kunnen u helpen in de volgende gevallen:

  • u wordt opgeroepen door de rechtbank om naar een zitting te komen in verband met de beëindiging van de WSNP;
  • u leest in het eindverslag van de bewindvoerder dat u wellicht geen schone lei zult krijgen;
  • de rechtbank heeft een uitspraak gedaan, waarin deze aangeeft dat u geen schone lei krijgt. U heeft in dat geval  8 dagen de tijd om daartegen in hoger beroep te gaan.