Boedelachterstand in de WSNP

doorWSNP-zaken

Boedelachterstand in de WSNP

Wat is een boedelachterstand?

Op de schuldenaar in de WSNP rust onder meer de verplichting om steeds het bedrag boven het Vrij te laten bedrag (afgekort: VTLB) over te maken aan de boedel. Daarbij wordt er vanuitgegaan dat het VTLB voldoende is om van rond te kunnen komen. Indien te weinig aan de boedel wordt afgedragen, ontstaat er een boedelachterstand.

Wat voor een risico loopt de schuldenaar bij een boedelachterstand?
Een boedelachterstand is in de WSNP niet toegestaan en dit kan leiden tot een tussentijdse beeindiging van de WSNP of van een beëindiging zonder schone lei. De schuldenaar doet er dan ook goed aan om te voorkomen dat een boedelachterstand ontstaat. 

Een achterstand kan ontstaan door bijvoorbeeld:

  • Er is onvoldoende geld beschikbaar om aan de boedel over te maken;
  • De berekening van het VTLB is onjuist geweest en nadat de bewindvoerder deze heeft corrigeert, blijkt plots dat maandenlang te weinig is afgedragen aan de boedel;
  • Bepaalde inkomsten / vermogen zijn verzwegen of per ongeluk niet doorgegeven aan de bewindvoerder. Hierdoor zijn deze niet afgedragen aan de boedel;

Een boedelachterstand – verwijtbaar of niet – moet altijd zijn ingelopen voor het einde van de WSNP. De schuldenaar moet dan ook in actie komen om de boedelachterstand tijdens de looptijd van de WSNP in te lopen door middel van extra stortingen aan de boedel.

Hoe kan een boedelachterstand worden ingelopen?

  • Binnen het VTLB moet worden gezocht naar (extra) geld om over te kunnen maken
  • Er dient een budgetplan te worden opgesteld en aan de bewindvoerder te worden verstrekt. Uit dit plan moet blijken welke bedragen de schuldenaren KAN en ZAL overmaken aan de boedel. Indien binnen de normale looptijd van de WSNP (drie jaar) de achterstand niet kan worden ingelopen, zal wellicht verlenging van de WSNP moeten worden besproken (verlenging kan onder voorwaarden met een periode van maximaal twee jaar (tot maximaal 5 jaar))
  • PAS OP met giften van derden. Soms zijn derden bereid om de boedelachterstand te betalen, maar dit hoeft niet in alle gevallen het gewenste resultaat op te leveren. De schuldenaar doet er dan ook goed aan om deze mogelijkheid vooraf met de bewindvoerder te bespreken. Deze kan immers de gift zien als inkomen, waardoor dat geld ‘gewoon’ aan de boedel toekomt. Dit betekent dus dat het geld dat in de boedel is gestort, niet is aangemerkt als aflossing op de achterstand.

Een boedelachterstand kan leiden tot een verzoek tussentijdse beëindiging. In dat geval is het te adviseren om direct contact op te nemen met een in de WSNP gespecialiseerde advocaat. WSNP-zaken.nl is een dienst van een advocatenkantoor en heeft drie advocaten klaar staan om – waar gewenst – te adviseren en helpen.

Wilt u naar aanleiding van deze blog contact met een van onze gespecialiseerde advocaten? Vul dan ons contactformulier in. Ook kunt u ons onder kantoortijden bellen op 030-698 20 35.

Over de auteur

WSNP-zaken author