Het dwangakkoord

doorArjan van Luipen

Het dwangakkoord

In deze blog behandelen wij het dwangakkoord. Wij leggen uit wat het is en wanneer een (dwang)akkoord kan inzetten om snel van schulden af te komen.

Wat is een dwangakkoord?

Indien een schuldenaar beschikt over middelen (lees: geld) om een voorstel te doen aan zijn/haar schuldeisers, zal deze een akkoord (ook wel genaamd: minnelijke schuldenregeling of buitengerechtelijke crediteurenakkoord) aan hen aan kunnen bieden.

Dit akkoord zal dan door alle schuldeisers moeten worden geaccepteerd. Indien een of meer schuldeisers weigeren mee te werken aan dit akkoord kan de rechtbank worden verzocht het akkoord ook op te leggen aan de weigerende schuldeisers. Dit noemen we dan een dwangakkoord.

Wat is het voordeel van een dwangakkoord?

Indien een akkoord wordt bereikt met alle schuldeisers, kan daarmee op een zeer snelle manier gekomen worden tot een sanering van de schulden, zonder dat het WSNP-traject behoeft te worden gestart of verder hoeft te worden doorlopen. Er moet overigens wel geld beschikbaar zijn voor het aanbieden van een akkoord. Indien het voorstel aan de schuldeisers (er wordt over het algemeen een percentage aangeboden van de totale vordering, bijvoorbeeld 15%) goed is, is de kans van slagen van een akkoord groter dan wanneer slechts een laag bedrag (percentage) wordt aangeboden. 

Wanneer slaagt een dwangakkoord?

De rechtbank beslist of een dwangakkoord wordt opgelegd. De rechter zal het verzoek inwilligen wanneer deze van mening is dat de schuldenaar en/of andere schuldeisers onredelijk worden benadeeld door de weigerende schuldeiser(s). 

Wanneer kan een dwangakkoord worden verzocht?

Een dwangakkoord kan op verschillende momenten worden verzocht:

1. Tegelijk met indienen met een verzoek tot toelating in de WSNP:

Daarbij geldt dat indien het dwangakkoord wordt opgelegd, het verzoek tot toelating in de Wsnp wordt afgewezen. Indien de de rechtbank het dwangakkoord afwijst, dan wordt het verzoek tot toelating in de Wsnp verder behandeld.

2 .Tijdens de looptijd van de WSNP:

Er gelden dan de navolgende voorwaarden:

  • Het aangeboden akkoord mag de schuldeisers niet minder opleveren dan het bedrag dat, naar verwachting, na de Wsnp wordt uitgekeerd.
  • Bij het bepalen van het bedrag moet rekening worden gehouden met de kosten van de Wsnp, het salaris van de bewindvoerder, griffiekosten en publicatiekosten.
  • Als iemand u helpt bij het aanbieden van een akkoord, dat kan uw bewindvoerder zijn of bijvoorbeeld een advocaat, dan moeten de kosten die hiervoor in rekening worden gebracht extra worden gefinancierd.
  • Als het aangeboden akkoord aan alle voorwaarden voldoet dan zal de rechtbank uw akkoord homologeren (goedkeuren). het akkoord kan dan worden uitgevoerd.
  • Als tijdens de Wsnp een akkoord wordt bereikt met uw schuldeisers, dan wordt er geen schone lei verleend. U heeft dan zelf een afspraak (akkoord) gemaakt met uw schuldeisers over de restschuld. Een schone lei is daarom niet nodig.

Of een akkoord kans van slagen heeft, hangt heel erg samen met het bedrag dat aan de schuldeisers kan worden aangeboden in relatie tot het bedrag dat de schuldeisers zouden hebben ontvangen bij het geheel doorlopen van de WSNP. 

Over de auteur

Arjan van Luipen administrator