Het verschil tussen een beschermingsbewindvoerder en een WSNP-bewindvoerder

doorArjan van Luipen

Het verschil tussen een beschermingsbewindvoerder en een WSNP-bewindvoerder

Regelmatig merken wij dat het voor schuldenaren niet duidelijk is wat nu het verschil is tussen een beschermingsbewindvoerder en een WSNP-bewindvoerder.
Het is ook erg verwarrend dat voor beide soorten bewindvoerders exact dezelfde naam wordt gebruikt.

Wij proberen in deze korte blog duidelijk te maken dat de ene bewindvoerder, de andere niet is.

Beschermingsbewind

Wij spreken van beschermingsbewind en een beschermingsbewindvoerder wanneer de rechtbank een uitspraak heeft gedaan waarbij iemand onder bewind is gesteld.
Het gevolg van beschermingsbewind is dat de onderbewindgestelde zelf geen financiele beslissingen meer mag nemen. Het immers de beschermingsbewindvoerder die alle financiën regelt,
waaronder de betaling van de vaste lasten, het beheer over goederen en het verstrekken van weekgeld aan de schuldenaar. 

Een beschermingsbewindvoerder is er derhalve vooral voor de schuldenaar en deze zorgt er voor dat alles in financiële goed verloopt: er overzicht komt, rekeningen op tijd worden betaald, er geen nieuwe schulden worden gemaakt en dat er waar mogelijk wordt gespaard voor onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld wanneer er een wasmachine stuk gaat).

WSNP-bewind

Ook WSNP-bewind ontstaat na een uitspraak van de rechtbank, waarin deze oordeelt dat op een natuurlijk persoon (particulier) de schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard.
De in dat kader genoemde bewindvoerder heeft echter een hele andere rol dan de beschermingsbewindvoerder.

Waar je bij beschermingsbewind kunt aangeven dat deze er vooral voor de schuldenaar is, is de WSNP-bewindvoerder er nadrukkelijk voor de schuldeisers. De WSNP-bewindvoerder heeft immers als wettelijke taak er op te zien dat de WSNP goed verloopt en dat de schuldenaar bijvoorbeeld alles op alles zet om de boedel zoveel mogelijk te vullen. 

Bij WSNP-bewind is de schuldenaar (wanneer deze niet tevens onder beschermingsbewind is gesteld) nog altijd in staat om zijn of haar eigen (financiële beslissingen) geheel zelf te nemen. De WSNP-bewindvoerder controleert echter wel of voldoende aan de boedel wordt afgedragen, alsook of deze voldoende wordt geinformeerd omtrent zaken, die financiële gevolgen kunnen hebben. De taak is van WSNP-bewindvoerder is dus meer controlerend, in plaats van uitvoerend. Wanneer een WSNP-bewindvoerder van mening is dat de schuldenaar zich niet houdt aan de verplichtingen uit de WSNP, zal deze de Rechter-commissaris hierover informeren. Daarbij kan de WSNP-bewindvoerder de rechtbank verzoeken bijvoorbeeld de WSNP tussentijds te beëindigen. 

Voor schuldenaren is het heel belangrijk om dit verschil te goed te onderkennen: de ene bewindvoerder is namelijk de andere niet.

Over de auteur

Arjan van Luipen administrator