Solliciteren in de WSNP

doorArjan van Luipen

Solliciteren in de WSNP

De wsnp-advocaten van wsnp-zaken.nl krijgen veel vragen of de sollicitatieplicht tijdens de WSNP en zien ook dat het vaak op dat punt niet goed loopt.

De hoofdregel binnen de WSNP is, dat u zich ten volle inspant om de boedel zoveel mogelijk te vullen. Het wordt om die reden belangrijk gevonden dat u een fulltime baan heeft (minimaal 36 uur per week).

Indien u geen fulltime baan heeft, zult u (behoudens uitzonderingen, zie hierna) moeten solliciteren. Dus ook indien u een baan heeft voor 20 uur, moet u proberen deze óf aan te vullen tot 36 uur of een nieuwe baan te vinden voor minimaal 36 uur.

Hoe vaak moet ik dan solliciteren?

U moet gemiddeld 4 keer per maand schriftelijk én gericht solliciteren (dus geen open sollicitaties) én ook solliciteren buiten uw eigen vakgebied. Daarnaast moet u zich ook inschrijven bij het UWV WERKbedrijf en daarnaast bij 3 á 4 uitzendbureaus. Vergeet ook niet dat u  regelmatig kopieën van de sollicitatiebrieven moet sturen naar uw bewindvoerder;

Maar wat indien ik niet kan solliciteren?

Als u vindt dat u niet kunt solliciteren dan moet u om een ontheffing vragen (geen ontheffing = solliciteren).

Over de auteur

Arjan van Luipen administrator