Tussentijdse beëindiging van de WSNP

doorArjan van Luipen

Tussentijdse beëindiging van de WSNP

In deze blog behandelen wij op verzoek het onderwerp van de tussentijdse beëindiging van de WSNP.

De normale duur van de WSNP bedraagt drie jaar. Indien zich tijdens de looptijd van het traject geen problemen voordoen, zal deze na drie jaar eindigen met een schone lei.

Tijdens de WSNP dient de schuldenaar zich aan diverse verplichtingen te houden. Dit zijn onder meer:

  • de bewindvoerder actief, tijdig en volledig te informeren (informatieplicht)
  • voldoende te solliciteren (sollicitatieplicht)
  • voldoende geld over te maken aan de boedel
  • geen nieuwe schulden maken

Indien een schuldenaar zich niet aan de verplichtingen houdt, zal de bewindvoerder over het algemeen de schuldenaar hier schriftelijk op wijzen. Waar mogelijk geeft deze dan meestal een termijn om alsnog aan de verplichtingen te voldoen. Ook kan de schending van de verplichtingen volgen uit de verslagen van de bewindvoerder. De schuldenaar doet er dan ook altijd goed aan om de verslagen altijd goed door te lezen.

Voordracht tussentijdse beëindiging

Indien de schending aanzienlijk is, kan de bewindvoerder de WSNP voordragen voor een tussentijdse beëindiging. Ook de Rechter-Commissaris kan zelfstandig de WSNP voordragen voor tussentijdse beëindiging. De Rechter-Commissaris en de bewindvoerder kunnen niet zelfstandig de WSNP beëindigen, nu het aan de Rechtbank is om hierover een beslissing te nemen.

Alvorens de zaak aan de Rechtbank wordt voorgelegd, kan er ook eerst nog een verhoor plaatsvinden bij de Rechter-Commissaris. De Rechter-Commissaris kan na het verhoor het erbij laten, een waarschuwing geven of (afhankelijk van de ernst van de zaak) voordragen aan de rechtbank voor tussentijdse beëindiging.

Wanneer weet de schuldenaar dat zijn/haar WSNP dreigt te worden beëindigd?

De schuldenaar wordt door de Rechtbank opgeroepen door middel van een brief van de Rechtbank waar de schuldsaneringsregeling loopt (dit is de Rechtbank die tot toelating tot de regeling heeft beslist).

Wat gebeurt er wanneer de WSNP tussentijds wordt beëindigd?

Indien de Rechtbank de WSNP tussentijds beëindigd eindigt de WSNP per de datum van de uitspraak. Afhankelijk van de vraag of er (na aftrek van het bewindvoerderssalaris) voldoende geld in de boedel aanwezig is om schuldeisers te betalen, volgt een direct einde of een omzetting in een faillissement.

Wat te doen bij een (dreigende) tussentijdse beëindiging van de WSNP?

De Raad voor Rechtsbijstand verleent toevoegingen (betaalt de advocaat) in bepaalde fasen van de WSNP. In geval van (dreigende) tussentijdse beëindiging heeft de schuldenaar recht op een pro-deo advocaat. Dit geldt zowel voor de procedure bij de Rechtbank als in hoger beroep bij het Gerechtshof.

Het is altijd te adviseren om zo snel mogelijk een advocaat die gespecialiseerd is in de WSNP om hulp te vragen. De advocaten van WSNP-zaken.nl zijn zeer ervaren op het gebied van de WSNP én dus ook de tussentijdse beëindiging daarvan.

Tips voor mensen die in de WSNP zitten en te maken krijgen met een tussentijdse beëindiging:

  • houdt altijd zelf goed bij wat u heeft verzonden aan de bewindvoerder (wis nooit emails en gooi nooit brieven weg);
  • blijf altijd in gesprek met de bewindvoerder. Wellicht kan een tussentijdse beëindiging worden voorkomen door alsnog na te komen;
  • neem bij dreigende beëindiging altijd direct contact op met een WSNP-advocaat.
  • kom altijd naar de zitting !

contact

Over de auteur

Arjan van Luipen administrator

2 reacties tot nu toe

KarinGeplaatst op10:24 am - jul 16, 2019

Goedemorgen, beetje laat dat ik mail, morgen heb ik een oproep voor tussentijdse beëindiging van WSNP. Ik heb redenen genoeg om aan te geven waar de schoen wringt, dit ook meteen aangegeven. Ik wist niet dat ik vertegenwoordig kon krijgen hierbij. Ik neem aan dat dit nu te laat is?
Mvg. Karin van ’t Goor

Geef een reactie