De eindzitting in de WSNP

doorArjan van Luipen

De eindzitting in de WSNP

Een WSNP start met een toelatingszitting en eindigt met een eindzitting. In deze blog behandelen wij de eindzitting.

Wat gebeurt er tijdens een eindzitting?

Tijdens de eindzitting zal de rechtbank beoordelen of de schuldenaar zich gedurende de looptijd van de schuldsaneringsregeling heeft gehouden aan de verplichtingen uit de WSNP.

Tijdens de eindzitting kan de rechtbank beslissen om de WSNP te:

  • beëindigen met een schone lei;
  • beëindigen zonder schone lei;
  • verlengen.

Pro forma of inhoudelijke eindzitting

We kennen twee soorten eindzittingen:

  1. De eerste vorm is de pro forma eindzitting.
    Een eindzitting wordt pro forma behandeld indien de rechtbank van plan is om de WSNP te beëindigen op basis van de beschikbare schriftelijke stukken (waaronder het eindverslag van de bewindvoerder). In bijna alle gevallen betekent een pro forma behandeling van de eindzitting goed nieuws voor de schuldenaar, nu dit meestal inhoudt dat de WSNP met een schone lei zal worden beëindigd.
  2. De tweede vorm is de inhoudelijke eindzitting.
    Een eindzitting wordt veelal inhoudelijk behandeld indien de rechtbank twijfelt of de WSNP met een schone lei kan worden beëindigd. Vaak komt dit omdat in het eindverslag van de bewindvoerder geen ‘advies schone lei’ wordt gegeven. Ook kan het zijn dat er gedurende de WSNP problemen zijn geweest. De rechter wil in dat geval (extra) controleren of alles goed is verlopen.

Wanneer is het nuttig om een advocaat in te schakelen?

Wanneer er sprake is van een pro forma eindzitting is het niet nuttig om een advocaat in te schakelen. Lees in dat geval wel ook goed het eindverslag van de bewindvoerder door. Daarin zou u moeten lezen dat deze adviseert u de schone lei te verlenen. Leest u dit daar niet? Neem dan voor de zekerheid toch contact met ons op!

Bij een inhoudelijke eindzitting is het zeer te adviseren contact op te nemen met een van onze in de WSNP gespecialiseerde advocaten. Er bestaat dan namelijk bij een eindzitting het risico dat de schone lei niet wordt verleend. Omdat de ook de overheid het belang van dit soort zittingen inziet, betaalt deze de kosten van de juridische bijstand door een advocaat.

Wat kan een advocaat voor u doen?

Wij brengen voor u de problemen in kaart en nemen contact op met de bewindvoerder. Doel daarbij is om de bewindvoerder te bewegen het eindadvies te wijzigen in ‘advies schone lei’. Mocht dat niet lukken, dan proberen wij samen met u zoveel mogelijk problemen op te lossen en gaan we met u mee naar de zitting.

Wachten tot hoger beroep?

U kunt tegen beslissingen van de rechtbank binnen acht dagen in hoger beroep. Wij adviseren echter hierop niet te wachten en elke mogelijkheid om een schone lei te krijgen aan te pakken. Dit betekent dat wij adviseren ook een advocaat in te schakelen voor de inhoudelijke eindzitting bij de Rechtbank.

Over de auteur

Arjan van Luipen administrator