Het nut van het minnelijk traject

doorArjan van Luipen

Het nut van het minnelijk traject

Een recente uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden toont maar weer eens aan hoe belangrijk het is dat er een goed minnelijk traject is doorlopen voorafgaand aan het verzoek tot toetreding van de WSNP. Een minnelijk traject is het traject voorafgaand aan het verzoek tot toelating tot de WSNP.

Het gerechtshof overweegt namelijk in haar uitspraak van 17 maart 2016:

Het verzoek tot toelating tot de schuldsaneringsregeling dient volgens artikel 285 eerste lid onder f van de Faillissementswet (hierna: Fw) vergezeld te gaan van een met redenen omklede verklaring waarin is vermeld dat er geen reële mogelijkheden zijn om tot een buitengerechtelijke schuldregeling te komen, alsmede over welke aflossingsmogelijkheden de verzoeker beschikt.

De verklaring dient te zijn afgegeven door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente van de woon- of verblijfplaats van de schuldenaar (..)

In deze zaak was er sprake van een schuld van 1,8 miljoen, terwijl er voor het minnelijk traject maar een paar duizend euro beschikbaar was. De advocaat van de schuldenaar betoogde dat iedereen wel moet kunnen aanvoelen dat een regeling nimmer te bereiken zou zijn.

Het Hof houdt echter vast aan wat de wetgever heeft aangegeven en overweegt in deze zaak dat er in het geheel geen poging is gedaan om een buitengerechtelijke schuldregeling aan te bieden. Dit betekent dat ten onrechte verdere concrete stappen in het onderzoek naar de mogelijkheden voor een buitengerechtelijke schuldregeling achterwege zijn gebleven.

Nu de schuldenaren daartoe volgens de wet gehouden zijn, zal het hof het vonnis van de rechtbank bekrachtigen en komt het niet meer toe aan een inhoudelijke beoordeling van het verzoek van schuldenaren tot toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling.

Oftewel: hoe duidelijk het ook is dat een buitengerechtelijke schuldregeling nooit zou lukken, toch moet goed onderzocht worden of een dergelijke regeling mogelijk is of niet !

Over de auteur

Arjan van Luipen administrator