De ene “WSNP-advocaat” is de andere niet

doorArjan van Luipen

De ene “WSNP-advocaat” is de andere niet

Iedere advocaat in Nederland is bevoegd om WSNP-zaken te behandelen, zowel bij de rechtbank (eerste aanleg) als bij het Gerechtshof (in hoger beroep). Het spreekwoord: ‘schoenmaker blijf bij je leest’ geldt echter ook hier.

Niemand kan van alle rechtsgebieden alles weten, daarvoor is het recht simpelweg te ingewikkeld. Je vraagt ook niet aan een metselaar om je huis te schilderen. Indien een advocaat met onvoldoende kennis van zaken, zaken aanneemt waar deze eigenlijk niet genoeg van weet, is dat niet zonder risico’s. De hulpvrager (schuldenaar) wordt dan niet goed genoeg geholpen en dit maakt het dat de kansen in de procedure niet optimaal worden benut en zelfs het Gerechtshof het hele beroep van tafel veegt (!)

Een voorbeeld hiervan zien we in deze uitspraak: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2018:308

Daarin overweegt het Gerechtshof onder meer:

Indachtig artikel 278 Rv juncto artikel 359 Rv dient het beroepschrift de gronden of grieven te bevatten waarop het beroep berust. Dit betekent dat moet blijken op welke gronden appellant, in dit geval [appellante] , meent dat de uitspraak waarvan beroep onjuist is. Daarbij moet de appelrechter, en in voorkomend geval de wederpartij c.q. de belanghebbende, voldoende duidelijk worden gemaakt welke bezwaren appellant tegen de bestreden uitspraak heeft en derhalve op welke gronden appellant vernietiging van de bestreden uitspraak wenst.

Naar het oordeel van het hof heeft [appellante] in haar beroepschrift geen, in elk geval geen (voldoende) kenbare grief gericht tegen de overwegingen van de rechtbank als verwoord in r.o. 2.3. van het vonnis waarvan beroep, aangehaald in r.o. 3.4. van dit arrest. In onderhavige zaak komt [appellante] wel tijdig in hoger beroep, maar heeft ze slechts een algemene stelling betrokken dat zij ontkent en betwist de gronden en rechtsoverwegingen die hebben geleid tot afwijzing van de schuldsaneringsregeling. Deze algemene grief wordt door het hof niet aangemerkt als een duidelijk kenbare grief.

(..)

Gelet op hetgeen reeds bij r.o. 3.9.2. van dit arrest is overwogen komt het hof tot slot niet toe aan een inhoudelijke beoordeling van het beroep van [appellante].

(..)

Het hof verklaart, zoals reeds bij r.o. 3.9.2. van dit arrest is overwogen en gemotiveerd, [appellante] niet-ontvankelijk in het door haar ingestelde hoger beroep.

Uitleg: Het Gerechtshof vindt dat zij niet inhoudelijk kan kijken naar het beroep en daarmee verliest de schuldenaar direct het hoger beroep en daarmee diens kan om in hoger beroep toch tot een ander einde van de WSNP te komen.

Aan welke eisen moet een goede WSNP-advocaat voldoen?

Een goede WSNP-advocaat

  • doet met grote regelmaat WSNP-procedures;
  • kent de Faillissementswet (in ieder geval Titel III van deze wet) op zijn duimpje;
  • kent de jurisprudentie (dit zijn uitspraken van rechtbank en gerechtshoven) over de WSNP;
  • houdt zijn of haar literatuur bij (heeft bijvoorbeeld een abonnement op WSNP Periodiek);
  • heeft regelmatig contact met collega’s over de WSNP.

Alleen indien uw advocaat voldoet aan deze voorwaarden weet u dat u zo goed mogelijk wordt geholpen!

WSNP-zaken.nl is een dienst van Blat advocaten. Onze WSNP-advocaten voldoen aan bovengenoemde eisen en doen er alles aan u zo optimaal mogelijk te helpen!

contact

Over de auteur

Arjan van Luipen administrator