Hoger beroep tegen beschikking rechter-commissaris

doorArjan van Luipen

Hoger beroep tegen beschikking rechter-commissaris

In de WSNP is er vooral contact met de bewindvoerder, terwijl er ook (vaak onzichtbaar) een rechter-commissaris meekijkt in het dossier. De rol van de rechter-commissaris in de WSNP is vaak groter dan u denkt, omdat de rechter-commissaris belangrijke beslissingen neemt.

Wat is een Rechter-commissaris in de WSNP ?

Definitie: de persoon (aangewezen door de rechtbank) die toezicht houdt op de bewindvoerder en oordeelt over diverse verzoeken die tijdens de WSNP kunnen worden gedaan, zoals een verzoek om te worden ontheven van de sollicitatieplicht of een verzoek om bepaalde schade-uitkeringen buiten de boedel te houden.

Enkele beslissingen die de Rechter-commissaris kan nemen:

  • Beslissingen omtrent het VTLB (vrij te laten bedrag);

Bijvoorbeeld: mag er een correctie op het VTLB worden gemaakt voor de kosten van een beschermingsbewindvoerder of reiskosten.

  • Beslissingen omtrent het toedelen van ontvangen geld aan de boedel

Bijvoorbeeld: een schade-uitkering. Moet dit geld naar de boedel of mag u deze houden

  • Voordracht tot (tussentijdse) beëindiging van de WSNPBijvoorbeeld: de Rechter-commissaris ziet in een verslag van de bewindvoerder redenen om te komen tot een tussentijdse beëindiging van de WSNP

Niet eens met een uitspraak van de Rechter-commissaris?

Tegen een deel van de uitspraken (beschikkingen) van de Rechter-commissaris kunt u in hoger beroep gaan bij de rechtbank. In dat geval zal de rechtbank het oordeel van de Rechter-commissaris toetsen. Indien de rechtbank van mening is dat de beschikking van de Rechter-commissaris niet juist is, zal deze in een uitspraak tot een andere beslissing komen.

Hoe ga ik in hoger beroep tegen een uitspraak van de Rechter-commissaris?

Voor het instellen van hoger beroep dient u een advocaat in te schakelen. U kunt dit niet zelf doen. Let u op de termijn: u dient binnen 5 dagen na datum uitspraak dit verzoek in te laten dienen. Neem derhalve direct contact op met een gespecialiseerd WSNP-advocaat wanneer u het niet eens bent met een beslissing van de Rechter-commissaris !

Over de auteur

Arjan van Luipen administrator