Opgeroepen voor een zitting. Wat nu?

doorArjan van Luipen

Opgeroepen voor een zitting. Wat nu?

Veel WSNP-trajecten verlopen zonder problemen en dan is de toelatingszitting vaak de enige zitting waar u naar toe hoeft te gaan. Een WSNP-traject dat zonder problemen verloopt wordt immers vaak met een pro forma eindzitting afgerond.

Veel WSNP-trajecten verlopen echter minder soepel. Redenen hiervan kunnen zijn:

  1. nieuwe schulden
  2. een boedelachterstand, omdat te weinig aan de boedel is afgedragen
  3. Verplichtingen niet of onvoldoende nagekomen

Zittingen kunnen plaatsvinden op elke moment tijdens de looptijd van de WSNP: het kunnen tussentijdse zittingen zijn of een eindzitting. In beide gevallen is er wel iets aan de hand en is het van groot belang om snel duidelijk te krijgen.

Het kan gaan om een klein probleem, dat eenvoudig te herstellen is, maar het kan ook een dermate groot probleem zijn, dat daarmee het WSNP-traject zelf in gevaar komt, alsook de schone lei!

Hoe weet ik wat er aan de hand is?

Bijna alle zittingen wordt aangezwengeld door de WSNP-bewindvoerder of op initiatief van de Rechter-Commissaris. Meestal vindt u in het laatste verslag van de bewindvoerder waarom er een zitting is ingepland. 

Bij een eindzitting leest u vaak in het eindverslag wat het advies is van de bewindvoerder: pro forma afwikkeling (met een schone lei) of een inhoudelijke zitting. 

Niet elke zitting hoeft het einde van de WSNP te betekenen. Daarbij geldt dat er soms ook sprake kan zijn van een verhoor bij de Rechter-Commissaris. Tijdens een dergelijke zitting zal de Rechter-Commissaris vanuit zijn toezichthoudende taak op de WSNP, vragen beantwoord willen zien. Ook voor dit soort zitting geldt: bereid u altijd goed voor, want de uitkomsten van verhoor kunnen aanleiding vormen om de WSNP tussentijds te beëindigen.

Sta ik er helemaal alleen voor?

Indien u onder beschermingsbewind staat, kunt u terecht bij uw beschermingsbewindvoerder, die afhankelijk van het probleem u kan bijstaan met raad en daad. Niet elke beschermingsbewindvoerder weet echter voldoende van de WSNP. Het is daarom altijd te adviseren contact op te nemen met een in de WSNP gespecialiseerde advocaat.

Een goede WSNP-advocaat kan snel samen met u er achter komen wat er aan de hand is en u begeleiden voor, tijdens en na de zitting.

Advies: ga niet zomaar in zee met advocaten die u ongevraagd brieven zenden. Dit zijn vaak zeer commerciële bedrijven of tussenpersonen die uw zaak verkopen aan kantoren die hiervoor betalen.

Deskundige hulp indien gewenst (en van meerwaarde)

Tijdens een zitting bij de rechtbank mag u zich laten bijstaan door een advocaat, maar dit is niet verplicht (let op: een advocaat is wel verplicht bij hoger beroep). Als het gaat om kleine problemen, kunt u prima zonder, maar bij grote problemen kan dit anders zijn. 

WSNP-zaken.nl is een dienst van Blat advocaten. Het team van WSNP-advocaten heeft een meer dan ruime ervaring op het gebied van de WSNP en heeft velen bij hun WSNP0zaken geholpen.

De door ons gehanteerde methode, die wordt gekenmerkt door de stappen:

  • Inventarisatie (wat is er aan de hand?)
  • Preventie (kunnen we een zitting voorkomen door op voorhand al zaken op te lossen?)
  • Aandacht (voor u als persoon, maar ook juridische aandacht: de wet kennen én gebruiken in ons voordeel)
  • Verdediging (alles op alles zetten met als uiteindelijke doel: een schone lei)

is zeer succesvol gebleken. 

Neemt u vrijblijvend contact op met één van onze advocaten via onderstaande knop of bel tijdens kantooruren naar 030-698 20 30 of stuur een WhatsApp.

Over de auteur

Arjan van Luipen administrator