Wat zijn de Recofa-richtlijnen?

doorArjan van Luipen

Wat zijn de Recofa-richtlijnen?

U heeft er misschien wel eens van gehoord: de Recofa-richtlijnen voor schuldsaneringszaken. Maar wat zijn dat voor een regels en wat heb ik er aan? In deze blog bespreken wij deze richtlijnen, die belangrijker zijn dan je misschien op het eerste gezicht denkt.

De huidige Recofa-richtlijnen stammen uit 2009 en zijn ontwikkeld door de Recofa (een landelijk overlegorgaan van rechters-commissarissen in faillissementen en surseances van betaling), in samenspraak met de Raad voor Rechtsbijstand en geredigeerd door de Werkgroep Procesreglement verzoekschriftprocedures insolventiezaken rechtbanken.

De Recofa-richtlijnen bevatten grotendeels regels voor de behandeling van schuldsaneringsregelingen, nadat iemand tot de schuldsanering is toegelaten.

Met name hoofdstuk 3 van de Recofa-richtlijn is belangrijk voor personen die in de WSNP zitten, nu in dit hoofdstuk de navolgende belangrijke zaken worden behandeld:

  • De verplichtingen van de bewindvoerder ten opzichte van de schuldenaar;
  • De boedelrekening;
  • Het huisbezoek;
  • De postblokkade;
  • De arbeids- en sollicitatieverplichting (tot 65 jaar);
  • Hoe om te gaan met een eigen onderneming van schuldenaar;
  • Regels omtrent (het houden of moeten verkopen van) de eigen woning;
  • Het vrij te laten bedrag;
  • Budgetbeheer (wanneer is dit toegestaan);
  • De regels omtrent verzoeken tot machtiging, goedkeuring of toestemming aan de Rechter-Commissaris;

Wilt u zelfs de Recofa-richtlijnen lezen? Dan kunt u hier klikken:

https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Recofa-richtlijnen-voor-schuldsaneringsregelingen-%28wsnp%29.pdf

Let op: deze blog is meer dan een jaar oud. De link kan verouderd zijn!

Over de auteur

Arjan van Luipen administrator