Nieuwe Recofa Richtlijnen per 1-1-2018

doorArjan van Luipen

Nieuwe Recofa Richtlijnen per 1-1-2018

Eerder beschreven wij in deze blog de Recofa-richtlijnen (link) en het nut daarvan voor mensen die in de WSNP zitten en/of voor mensen die (beroeps)matig daarbij betrokken zijn, zoals bewindvoerders, schuldhulpverleners en in de WSNP gespecialiseerde advocaten.

De oude richtlijn stamde uit 2009 en was dan ook wel aan vervanging toe. Het nieuwe document is een stuk korter omdat alle procesmatige richtlijnen eruit zijn gehaald omdat deze ook zijn terug te vinden in het “Procesreglement verzoekschriftprocedures insolventiezaken rechtbanken”. Verder zijn punten die ook in de Faillissementswet zijn opgenomen uit de richtlijn gehaald.

Ook inhoudelijk is de Recofa-richtlijn 2018 aangepast, maar niet kan gesteld worden dat deze wijzigingen heel ingrijpend zijn voor schuldenaren in de WSNP. Wel is het jammer dat de paragraaf omtrent de Eigen Woning uit de richtlijn is gehaald. De reden hiervan zou zijn omdat Recofa hierover geen algemeen beleid heeft. Toegevoegd is tot slot een artikel over controle en toezicht op de (fiscale) voorzieningen en de fiscus.

Links naar genoemde documenten:

Over de auteur

Arjan van Luipen administrator