Geen toelating tot de WSNP

Geen toelating WSNPNa het doorlopen van het minnelijke traject (MNSP) zal – wanneer geen regeling met de schuldeisers kan worden getroffen – toelating tot de WSNP worden verzocht. 

De rechtbank zijn daarbij streng en weigeren vaak de toelating tot de WSNP.

Waarom geen toelating tot de WSNP?

Er kunnen meerdere redenen zijn om niet te worden toegelaten tot de WSNP.

Redenen zijn:

  • Er heeft geen minnelijk traject plaatsgevonden;
  • De rechtbank vindt dat u niet te goeder trouw was bij het aangaan van de schulden;
  • De rechtbank vindt dat u niet in staat bent om de WSNP goed te doorlopen;
  • De rechtbank vindt dat u de schulden ook op een andere wijze kan voldoen;
  • U zat al eerder in de WSNP (minder dan 10 jaar geleden).

Wij kunnen u helpen in de navolgende gevallen:

  • u heeft het minnelijk traject doorlopen (via de gemeente, Stadsbank of andere organisatie);
  • er is een verzoek gedaan bij de rechtbank tot toelating tot de WSNP;
  • de rechtbank heeft geoordeeld dat u niet wordt toegelaten.

Niet toegelaten – Wat nu?

In dit geval kunt u overwegen om in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak.

Doe dit snel! Binnen acht dagen na het vonnis.

Bent u door de rechter niet toegelaten tot de WSNP? 

Wacht dan niet te lang en neem direct contact op met een WSNP-advocaat:

Wij bellen u zo snel mogelijk terug om samen te bekijken of het lukt om u toch toegelaten te krijgen tot de schuldsaneringsregeling (WSNP).

 

Indien u niet aan alle vereisten voldoet, dan is de kans groot dat u niet wordt toegelaten tot de WSNP (Wettelijke Schuldsanering). Vaak komt het echter voor dat de rechtbank denkt dat u niet aan alle vereisten voldoet. In dat geval is het altijd te adviseren om in hoger beroep te komen tegen de uitspraak van de rechter. Dan kunt u onder begeleiding van een advocaat wellicht het gerechtshof wel duidelijk maken dat u aan alle vereisten voldoet. Soms is het overigens ook zo dat u niet aan een bepaald vereiste voldoet, doch er bepaalde gronden aanwezig zijn die de rechter doen beslissen om u toch toe te laten.

Bent u nog niet gestart met het minnelijk traject? Lees dan de folders van het bureau WSNP.