Geen toelating tot de WSNP

Geen toelating tot de schuldsaneringsregeling (WSNP)

Na het eventueel (dit is niet in alle gevallen verplicht) doorlopen van het minnelijke traject (MNSP) zal – wanneer geen regeling met de schuldeisers kan worden getroffen – toelating tot de WSNP worden verzocht. De rechtbanken zijn daarbij streng en weigeren vaak de toelating tot de WSNP.

Waarom geen toelating tot de WSNP?

Er kunnen meerdere redenen zijn om niet te worden toegelaten tot de WSNP.

Redenen kunnen zijn:

  • Er heeft geen minnelijk traject plaatsgevonden, terwijl die wel mogelijk was;

  • De rechtbank vindt dat u de schulden ook op een andere wijze kan voldoen;.

  • De rechtbank vindt dat u niet in staat bent om de WSNP goed te doorlopen;

  • De rechtbank vindt dat u in de 3 jaare voor toelatingsverzoek niet te goeder trouw was bij het aangaan en in stand laten van de schulden;

Wij kunnen u helpen in de navolgende gevallen:

Er is een verzoek gedaan bij de rechtbank tot toelating tot de WSNP en de rechtbank heeft geoordeeld dat u niet wordt toegelaten.

In dit geval kunt u overwegen om in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak. Doe dit snel!  Binnen acht dagen na het vonnis!  

Bent u door de rechter niet toegelaten tot de WSNP? Wacht dan niet te lang en neem direct contact op met een WSNP-advocaat:

Wij bellen u zo snel mogelijk terug om samen te bekijken of het lukt om u toch toegelaten te krijgen tot de schuldsaneringsregeling (WSNP).

Indien u niet aan alle vereisten voldoet, dan is de kans groot dat u niet wordt toegelaten tot de WSNP (Wettelijke Schuldsanering). Vaak komt het echter voor dat de rechtbank denkt dat u niet aan alle vereisten voldoet. In dat geval is het altijd te adviseren om in hoger beroep te komen tegen de uitspraak van de rechter. Dan kunt u onder begeleiding van een advocaat wellicht het gerechtshof wel duidelijk maken dat u aan alle vereisten voldoet. Soms is het overigens ook zo dat u niet aan een bepaald vereiste voldoet, doch er bepaalde gronden aanwezig zijn die de rechter doen beslissen om u toch toe te laten.

Bent u nog niet gestart met het minnelijk traject? Lees dan de folders van het bureau WSNP.