De 10-jaarstermijn in de WSNP

doorArjan van Luipen

De 10-jaarstermijn in de WSNP

Nadat u in de WSNP heeft gezeten, zult u in veel gevallen 10 jaar lang niet opnieuw een aanspraak kunnen maken op deze WSNP. Om die reden is het goed om bij u zelf na te gaan of u – wanneer u wilt proberen toegelaten te worden tot de WSNP – in staat zult zijn om alle verplichtingen uit de WSNP na te komen. Zit u immers in de WSNP en gaat het toch mis, dan zult u (uitzondering daargelaten) 10 jaar moeten wachten voordat u het nogmaals kunt proberen.

Er is zijn enkele uitzondering op deze regel en die vinden wij in artikel 288 lid 2 sub d Faillissementswet. 

Deze uitzonderingen zijn:

  1. de vorderingen ten aanzien waarvan de schuldsaneringsregeling werkt, zijn voldaan;
  2. de schuldenaar in staat is zijn betalingen te hervatten;
  3. de schuldenaar bovenmatige schulden doet of laat ontstaan, maar deze kunnen de schuldenaar niet worden aangerekend.

Indien niet één van deze uitzondering zich voordoen, zal geen toelating binnen de 10 jaar plaats kunnen vinden. Dit overweegt ook de Rechtbank Rotterdam, eind 2015. In die zaak was de schuldenaar al (voor de tweede keer) toegelaten tot de WSNP, omdat hij niet bij de toelatingszitting had aangegeven dat hij al eerder in de WSNP had gezeten. Toen de bewindvoerder hier later achterkwam (omdat de schuldenaar dit vertelde), werd de WSNP weer snel beëindigd. 

Lees hier de aangehaalde uitspraak: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2015:8959

Over de auteur

Arjan van Luipen administrator