Wijzigingen WSNP per 1 juli 2023

doorArjan van Luipen

Wijzigingen WSNP per 1 juli 2023

Per 1 juli 2023 zijn de regels voor de Wettelijke Schuldsanering (WSNP) aanzienlijk gewijzigd. We zien dat de toegang tot de WSNP is versoepeld en de WSNP in principe ook korter zal zijn dan voorheen.

De belangrijkste wijzigingen op een rijtje:

  • de looptijd van de Wsnp wordt verkort van 3 jaar naar 1,5 jaar
  • de tijd van het gemeentelijk schuldsaneringstraject (het minnelijk traject, of: MSNP) berekend vanaf de eerste dag van aflossing kan van de 1,5 jaar looptijd worden afgetrokken
  • de ‘goede-trouw-toets’ wordt verkort van 5 jaar naar 3 jaar
  • de 10-jaars-wachttermijn wordt geschrapt
  • een minnelijk traject voorafgaand aan de toelichting tot de WSNP is niet langer verplicht, indien duidelijk is dat er geen afloscapaciteit is, danwel het niet mogelijk is om een minnelijk traject uit te voeren

Het is de hoop en verwachting dat deze soepelere regels de toegang tot de Wettelijke Schuldsanering (WSNP) zullen verbeteren en meer mensen zich in staat zien hun problematische schulden te saneren.

Over de auteur

Arjan van Luipen administrator