Overzicht verplichtingen WSNP

doorArjan van Luipen

Overzicht verplichtingen WSNP

Veel van onze cliënten zijn op zoek naar een compact overzicht van de verplichtingen die op hun rusten tijdens de duur van de schuldsaneringsregeling. In deze blog proberen wij dit zo puntsgewijs mogelijk op een rijtje te zetten:

De afdrachtplicht

Iemand die in de WSNP zit, mag maandelijks zijn/haar vrij te laten bedrag behouden (zelf het VTLB controleren?). Al hetgeen boven dit bedrag aan inkomen wordt ontvangen, moet aan de boedel worden overgemaakt.

Voorbeeld: het vrij te laten bedrag is vastgesteld op € 1200,-

Vrij te laten bedrag: Werkelijk inkomen: Naar de boedelrekening:
Februari € 1200,- € 1100,- € 0,- (geen teruggave!)
Maart € 1200,- € 1250,- € 50,-
April € 1200 € 1400,- € 200,-

De inspanningsverplichting

De inspanningsverplichting omvat veel verschillende verplichtingen en wordt vaak als een soort restcategorie gezien.

Onder de inspanningsverplichting vallen onder meer :

 • de plicht om zoveel mogelijk geld te sparen voor de schuldeisers;
 • de plicht om middels werken zoveel mogelijk inkomen te verkrijgen;
 • de plicht om je best te doen om andere geldmiddelen (bv een erfenis) te verkrijgen;
 • de plicht om ervoor te zorgen dat de maandelijkse kosten zo laag mogelijk zijn (bijvoorbeeld de plicht om de woonlasten te verlagen of een auto te verkopen of om te betalen alimentatie te verlagen).

De sollicitatieplicht

Voor iedereen in de WSNP die:

 • niet fulltime (= 36 uur) werkt en/of
 • geen ontheffing heeft van de sollicitatieplicht

geldt een sollicitatieplicht.

Dit houdt in dat gemiddeld 4 keer per maand schriftelijk én gericht moet worden gesolliciteerd. Daarnaast is de schuldenaar verplicht zich in te schrijven bij het UWV WERKbedrijf en daarnaast bij 3 á 4 uitzendbureaus. Van alle sollicitaties dienen aan de bewindvoerder de bewijsstukken te worden toegezonden.

Meer informatie over de sollicitatieplicht: klik hier.

De informatieplicht

Ook onder de informatieplicht vallen heel veel zaken. Voorbeelden van zaken die vallen onder de informatieplicht zijn:

 • wijzigen in de persoonlijke situatie (trouwen, scheiden, samenwonen, zwanger, overlijden partner etc);
 • wijzigingen in de woonsituatie (verhuizen, huurverhoging);
 • wijzigingen in het inkomen (ontslag of een nieuwe baan, loonsverhoging, meer of minder werken);
 • wijzigingen in het vermogen (het winnen van een prijs, (mogelijk) verkrijgen van een erfenis etc);
 • melden nieuwe schulden, belastingaanslagen, terugvorderingen.

De plicht om geen nieuwe schulden te maken

Tijdens de duur van de WSNP dient de schuldenaar uit het vrij te laten bedrag de vaste lasten (huur, energie, telefoon, internet, abonnementen) en overige levenskosten (boodschappen) zelf te voldoen. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat het vrij te laten voldoende zou moeten zijn die lasten te dragen.

De plicht om geen boedelachterstand te laten ontstaan

Gekoppeld aan de afdrachtplicht, is de plicht om geen boedelachterstand te laten ontstaan. Indien op enig moment een achterstand ontstaat, moet deze zo snel mogelijk worden ingelopen. Dit kan soms erg lastig zijn, nu deze extra aflossing moet komen uit het vaak al krappe Vrij te laten bedrag.

Wat gebeurt er wanneer de verplichtingen niet worden nagekomen?

Het niet nakomen van de verplichtingen, waaronder niet (voldoende) solliciteren, niet (tijdig of volledig) informeren en/of het laten ontstaan van nieuwe schulden of een boedelachterstand kan grote gevolgen hebben voor de WSNP:

Mogelijke gevolgen schending verplichtingen:

Indien de Rechtbank één van deze maatregelen dreigt te nemen of heeft genomen, is het zaak om direct een gespecialiseerde advocaat in te schakelen.

Over de auteur

Arjan van Luipen administrator