Eindzitting WSNP

Tijdens de eindzitting zal de rechtbank beoordelen of u zich gedurende de looptijd heeft gehouden aan de verplichtingen uit de WSNP.

Tijdens de eindzitting kan de rechtbank beslissen om de WSNP:

  • te beëindigen met een schone lei;
  • te beëindigen zonder schone lei;
  • niet te beëindigen, maar te verlengen met maximaal 24 maanden.

Pro forma of inhoudelijke eindzitting?

We kennen twee soorten eindzittingen:

De eerste vorm is de pro forma eindzitting:
Een eindzitting wordt pro forma behandeld indien de rechtbank van plan is op basis van de beschikbare schriftelijke stukken (waaronder het eindverslag van de bewindvoerder) te beslissen hoe de WSNP dient te eindigen. In bijna alle gevallen betekent een pro forma behandeling van de eindzitting goed nieuws , nu dit meestal inhoudt dat de WSNP met een schone lei zal worden beëindigd.

De tweede vorm is de inhoudelijk eindzitting.
Een eindzitting wordt veelal inhoudelijk behandeld indien de rechtbank twijfelt of de WSNP met een schone lei kan worden beëindigd. Vaak komt dit omdat in het eindverslag van de bewindvoerder geen ‘advies schone lei’ wordt gegeven. Ook kan het zijn dat er gedurende de WSNP problemen zijn geweest. De rechter wil in dat geval (extra) controleren of alles goed is verlopen. Bij een inhoudelijke eindzitting kán er derhalve (maar dit hoeft niet) een probleem zijn.

Wanneer is het nuttig om een advocaat in te schakelen?

Inhoudelijke eindzitting → neem direct contact op met een advocaat!
Pro forma eindzitting → geen advocaat nodig

Bij een inhoudelijke eindzitting is het zeer te adviseren contact op te nemen met één van onze in de WSNP gespecialiseerde advocaten. Er bestaat namelijk bij een inhoudelijke eindzitting het risico dat de schone lei niet wordt verleend. Omdat ook de overheid het belang van dit soort zittingen inziet, betaalt deze de kosten van een advocaat.

Wanneer er sprake is van een pro forma eindzitting is het niet nuttig om een advocaat in te schakelen. Lees in dat geval wel ook goed het eindverslag van de bewindvoerder door. Daarin zou u moeten lezen dat deze adviseert u de schone lei te verlenen. Leest u dit daar niet? Neem dan voor de zekerheid toch contact met ons op!

Wat wij doen

De advocaten van WSNP-zaken.nl zijn gespecialiseerd in de WSNP en weten exact wat zij voor u moeten doen. Wij brengen vaak nog dezelfde dag voor u de problemen in kaart en nemen contact op met de bewindvoerder. Doel daarbij is om de bewindvoerder te bewegen het eindadvies te wijzigen in ‘advies schone lei’. Mocht dat niet lukken, dan proberen wij samen met u zoveel mogelijk problemen op te lossen en gaan we met u mee naar de zitting.

Afwachten en dan eventueel in hoger beroep?

U kunt tegen beslissingen van de rechtbank binnen acht dagen in hoger beroep. Wij adviseren echter hierop niet te wachten en elke mogelijkheid om een schone lei te krijgen aan te pakken. Vaak zien we namelijk dat bij de rechtbank meer te regelen is dan in hoger beroep.