Verplichting uit de WSNP

De WSNP legt op u diverse verplichtingen op. De belangrijkste verplichtingen zijn: 

  • Actieve informatieplicht;
  • Sollicitatieplicht (indien u geen werk heeft of voor minder dan 38 uur per week);
  • U mag geen nieuwe schulden laten ontstaan;
  • U dient tijdig en volledig uw boedelafdrachten te doen.