Tag archief appel

doorArjan van Luipen

Hoger beroep in de WSNP

De advocaten van wsnp-zaken.nl krijgen veel verzoeken om in hoger beroep te komen tegen een uitspraak van de rechtbank. Schuldenaren willen immers alles op alles zetten om óf in de WSNP te komen, te blijven en uiteindelijk af te ronden met een schone lei.

Wat is hoger beroep? 
Hoger beroep is het opnieuw laten behandelen van een zaak bij een hogere gerechtelijke instantie. In de praktijk wordt hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof. In Nederland kennen we vier gerechtshoven (Amsterdam, Arnhem-Leeuwarden, Den Haag en ‘s-Hertogenbosch), datieder bevoegd is in haar deel van Nederland. 

Hoe stel je  hoger beroep in?
Voor het instellen van hoger beroep heeft u altijd een advocaat nodig, dus dat kunt u niet zelf.

De advocaat stelt in de WSNP het hoger beroep in door middel van een beroepschrift, dat wordt ingediend bij het bevoegde Gerechtshof.

Dit beroepschrift bevat de gronden van het beroep; dit zijn de redenen waarom u het niet eens bent met de uitspraak van de rechtbank. Een goede advocaat zal deze gronden zo duidelijk mogelijk opstellen in samenspraak met u. Bij het beroepschrift kunnen producties worden gevoegd; dit zijn de bijlagen. Deze bijlagen kunnen het vonnis zijn, maar ook bewijsstukken. 

Hoe snel moet je in hoger beroep gaan?
De termijn in hoger beroep te komen tegen een uitspraak van de rechtbank is 8 dagen. Hoger beroep tegen een uitspraak van de Rechter-Commissaris is 5 dagen.

Wat bereik je met hoger beroep?
Wanneer je in hoger beroep gaat tegen een uitspraak van de rechtbank, verzoek je aan het gerechtshof om nog eens volledig naar de zaak te kijken. Voordeel bij hoger beroep is, is dat je dan vaak weet waarom het de eerste keer niet goed is gegaan. Hierdoor heb je de mogelijkheid om die punten te herstellen. Ook kan in hoger beroep worden gevraagd om in plaats van een tussentijdse beëindiging van de WSNP een verlenging te vragen van maximaal 2 jaar. Dit soort verzoeken slagen vaak. 

Tip bij WSNP-hoger beroep
Veel advocaten willen in hoger beroep voor u gaan. Er zijn zelfs kantoren die brieven schrijven aan mensen die in de WSNP zitten, schuldenaren in de Rechtbank aanspreken met de vraag of ze hulp nodig hebben of zelfs betalen voor WSNP0zaken. Deze praktijken worden door de Orde van Advocaten nauwlettend in de gaten gehouden. 

WSNP-zaken.nl vindt dat iedereen geheel vrij moet zijn in zijn of haar keuze voor een WSNP-advocaat en doet dan ook niet mee aan dit soort praktijken. Wij vertrouwen erin dat kwaliteit loont en merken dat mensen ons vinden!