Schuldsanering

Zit u in de schuldsanering, maar heeft u een probleem met de WSNP? Wij helpen u graag met diverse problemen met betrekking tot de wet sanering natuurlijke personen.

Schuldsanering

Er kunnen meerdere redenen zijn waarom u hulp nodig heeft op het gebied van schuldsanering:

  • Geen toelating
  • Tussentijdse beëindiging
  • Geen schone lei

Wordt u niet toegelaten tot de WSNP? Er zijn diverse vereisten waaraan u dient te voldoen. De rechter bepaalt of u daaraan voldoet. Denkt de rechtbank dat u niet aan die eisen voldoet, maar is dat in werkelijkheid wel zo? Dan raden wij aan om in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter. Onder begeleiding van een advocaat gaat het u dan wellicht toch lukken om worden toegelaten.

Tussentijdse beëindiging

Heeft de rechter-commissaris of uw bewindvoerder een verzoek ingediend tot tussentijdse beëindiging van de schuldsanering? Er zijn verschillende gevallen waardoor dit het geval kan zijn. De eerste is dat u de bewindvoerder niet genoeg informatie heeft verschaft. De tweede is dat u niet heeft voldaan aan de verplichtingen wat betreft sollicitaties. Tot slot kan het een reden zijn dat u nieuwe schulden heeft gemaakt. Om deze redenen kan het traject tussentijds worden beëindigd. Met een advocaat kunt u hier altijd nog een stokje voor proberen te steken.

Geen schone lei

De reden dat u bezig bent met een traject rondom WSNP is dat u een schone lei wilt krijgen. Heeft de rechter uw schone lei afgewezen? Dan heeft u acht dagen na het vonnis de tijd om daartegen in hoger beroep te gaan. Onze specialistische advocaten helpen u hier zo snel en goed mogelijk mee.

In hoger beroep gaan

De rechtbank bepaalt de status van uw positie wat betreft de schuldsanering. Bent u het niet eens met een bepaalde uitspraak? Dan kunt u in hoger beroep komen. Er wordt dan aan andere rechters gevraagd om nog een keer naar uw zaak te kijken. Onze advocaten kunnen voor u een hoger beroep instellen. In overleg met u stellen wij voor u een beroepschrift op. Zo doen we er alles aan om snel te handelen en u zo goed als mogelijk te helpen. Vraagt u zich af of wij u kunnen helpen? Doe dan nu de test op onze website.

Meer weten? Neem nu contact met ons op »

Neem contact op bij problemen met schuldsanering

Wij hebben al verschillende particulieren geholpen met problemen op het gebied van schuldsanering. Neem contact met ons op of laat u terugbellen als u op zoek bent naar hulp van onze professionele en deskundige advocaten.